Tuula

Olen valmistunut puheterapeutiksi logopedian koulutusohjelmasta Helsingin yliopistosta 1994. Tein pitkään töitä kunnallisena puheterapeuttina. Tässä työssä tutkin ja kuntoutin lapsia, nuoria ja myös aikuisia kommunikaatiohäiriöisiä laajalla kirjolla. Tämän jälkeen siirryin muutamaksi vuodeksi yksityisen työnantajan palvelukseen ja vuoden 2014 alusta olen työskennellyt itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Annan puheterapiaa suomen kielellä. Minulla on eniten kokemusta ja osaamista lasten ja kouluikäisten kanssa työskentelystä: kielellisen erityisvaikeuden, viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, dyspraksian, äännevirheiden, motoristen ongelmien, lukemisen- ja kirjoittamisen vaikeuksien hoidosta. Olen työskennellyt myös kehitysvammaisten ja autisminkirjon asiakkaiden kanssa. Asiakkainani on ollut myös paljon lapsia kaksikielisistä ja monikulttuurisista perheistä. Lapsiasiakkaiden lisäksi minulla on ollut kuntoutuksessa myös aikuisafaatikkoja, joiden kuntoutusta olen tehnyt enemmän työurani alkutaipaleella.

Olen Kelan puheterapiapalveluiden tuottaja. Minulla on asiakkaita myös erikoissairaanhoidon ja kunnan maksusitoumuksilla. Vastaanottokäyntien lisäksi teen kuntoutusta koti-, päiväkoti-, koulu- ja laitoskäynteinä.