Puheterapiasta

Silloin kun puhuminen sujuu, siihen ei juuri kiinnitä huomiota. Kaikilla lapsilla puheen ja kielenkehitys ei aina suju automaattisesti ja tällöin lapsi usein ohjataan puheterapiaan esim. lastenneuvolan lähetteellä, kunnan kuntoutustyöryhmästä, erikoissairaanhoidosta tai vanhemmat itse ottavat yhteyttä.

Minulle terapiaan tulevien asiakkaiden ongelmia voivat olla mm. viivästynyt puheen ja kielenkehitys, kielenkehityksen erityisvaikeus, dyspraksia, lukihäiriöt, kehitysvammaisten kielelliset ongelmat, kuulovammat, änkytys tai artikulaatiohäiriöt.

Käytän kuntoutuksessani myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja esim. kuvia, kuvakansiota, tukiviittomia ja pikapiirroksia. Asiakkaan lähiympäristön (vanhemmat, päivähoito, koulu) ohjausta tehdään sekä terapiakäyntien yhteydessä, että erikseen sovituilla kerroilla.

Mielestäni puheterapeuttisessa kuntoutuksessa on tärkeää hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan, tämän lähiympäristön ja puheterapeutin välillä. Puheterapian alkaessa tehdään aina yksilöllinen terapiasuunnitelma yhdessä asiakkaan tai tämän lähi-ihmisten kanssa ja kuntoutuksessa edistymistä arvioidaan ja terapiasuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Yhteistyö ja kaikkien sitoutuminen kuntoutukseen antaa parhaan mahdollisen tuloksen. Usein puheterapiasuhde voi kestää useampia vuosia. Riittävän varhainen, tiivis ja arkeen sidottu kuntoutus tuottaa parhaat tulokset.

Kelan puheterapia

Minulla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa 1.1.2023 alkaen. Kelan järjestämä ja rahoittama vaativa lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle ilmaista.

Tarkempia tietoja Kelan kuntoutuksesta www.kela.fi/kuntoutuspalvelut .

Kelan palvelunumerot (ma-pe klo 9-16), kuntoutus  020692205 ja vammaistuet 020692211.

www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

Puheterapiaa tarvitseva voi saada vammaistukea,  www.kela.fi/vammaistuki-lapselle .

Kelan myöntämään puheterapiakuntoutukseen voi saada taksikuljetuksen puheterapiaan ja takaisin kotiin, www.kela.fi/matkat-kuntoutukseen .

Muita Kelan puheterapeutteja voit hakea https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri . Kelan sivuilta löydät myös avoterapioiden palvelunkuvauksen 1.1.2023,