Keskeiset teemat lisäkoulutuksissa 

 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö
 • Face Formerin käyttö motorisissa vaikeuksissa
 • PROMPT
 • Oral Placement Therapy 1-2 ja apraksia (OPT)
 • Lasten puhemotoristen häiriöt
 • Sensomotorisen puhehäiriön kuntoutus
 • Nimeämisen ja sananlöytämisen kuntoutus
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia
 • Äänteiden kuntoutus
 • Apusanamenetelmä
 • PRT
 • kaksikielisten ja monikulttuuristen lasten kuntoutus
 • Äänikoulutus
 • Kielenkäytön pragmaattiset ongelmat
 • Mutismi